उत्पादन

  • hydrophilic silicone softener 8850N

    हाइड्रोफिलिक सिलिकॉन सफ्टनर 50 8850० एन

    हाइड्रोफिलिक सिलिकॉन सफ्टनर 50 8850० एन
    एक माइक्रो-इम्ल्शन हो, कपासको लागि हाइड्रोफिलिक सफ्टनरको रूपमा प्रयोग हुन्छ र यसको मिश्रित कपडा वा तौलिया नरम, चिल्लो, फ्लफि, हाइड्रोफिलिक र राम्रो स्थिरताको साथ।